Ctirad Sedlák

Beruflicher Werdegang

Seit 2017: Auslandslektor für Tschechisch, Universität Leipzig, Institut für Slavistik

2013-2017: Gastlektor für tschechische Sprache und Literatur an der Universität Wien

2007-2011: Gastlektor für tschechische Sprache und Literatur an der Jagiellonen-Universität in Krakau/ Kraków

2000-2006: Studium der tschechischen und deutschen Philologie an der Palacký-Universität in Olmütz/ Olomouc

Schwerpunkte in Forschung und Lehre

Tschechisch als Fremdsprache

Didaktik des Tschechischen bei polnischen und deutschen Muttersprachlern

Literatur des frühen 19. Jahrhunderts (Nationale Wiedergeburt, Biedermeier)

Literatur des Fin de siècle, Dekadenz, Jugendstil

Cultural Studies

Publikationen

Artikel

Příběhy intensivně vylhávané: Dvojí mystifikace v próze Jiřího Karáska ze Lvovic. In: Mistyfikacja w kulturách, literaturách i językach krajów słowiańskich. Tom pokonferencyjny. Koło Naukowe Sławistów UW, Warszawa 2013.

z EICHENDORFFU (též von EICHENDORFF), Joseph Carl Benedikt. In: Pavla Vošahlíková et al.: Biografický slovník českých zemí. Heft 15: Dvořák-Enz. Libri 2012.

Moderní revue a Volné směry jako Gesamtkunstwerk. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Philologica 91. Olomouc 2007.

Referate an Konferenzen

Příznakové jazykové prostředky v překladech beletrie 2. interaktives Seminar zur Rolle der Übersetzung im Fremdsprachenunterricht, Universität Wien und Palacký-Universität in Olmütz/Olomouc, Wien, 4.-5. 5. 2017

Příběhy usilovně vylhávané: Dvojí mystifikace v próze Jiřího Karáska ze Lvovic Konferenz „Mistyfikacja w kulturach, literaturach i językach krajów słowiańskich“, Warschauer Universität, Warschau, 1.-2. 4. 2011

Proměny v reflexi dekadence v Čechách po r. 1989 Konferenz „20 lat minęło. Słowiańszczyzna na początku XXI wieku“, Schlesische Universität, Kattowitz, 20. 22. 4. 2010

Některé aspekty vztahu knižního a scénického dramatu na příkladu Salome Oscara Wildea, Apollonia z Tyany Jiřího Karáska ze Lvovic a Posledních dnů lidstva Karla Krause Symposium „Intermedialita (Slovo-obraz-zvuk)“, Palacký-Universität, Olomouc, 7.-8. 11. 2007

Moderní revue a Volné směry jako obdoba Ďagilevova Světa umění nebo časopisu Ver sacrum Symposium „Literární život v neuralgických obdobích českých dějin 19. a 20. století“, Institut für tschechische Literatur der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Prag, 13.-14. 10. 2005

Workshops

Rolle des Alltagstschechischen („hovorová čeština“) im Fremdsprachenunterricht Symposium im Rahmen des Wissenschaftlichen Tandemprojekts dreier Universitäten, Universität Wien, 15. 4. 2015

Spezifika des Tschechischunterrichts bei polnischen Muttersprachlern, Palacký-Universität, Olomouc, 15. 10. 2010 und 30. 3. 2012

Übersetzungen

Eugen Schick: Z tichých uliček a o malých lidech. Univerzita Palackého v Olomouci 2015. [in Zusammenarbeit mit L. Motyčka]

Eugen Schick: Tadeáš Zatloukal, Svěřené dítě, Strach ze života, Mrtvá vesnice, Indiánky se šlehačkou. In: Motyčka, Lukáš; Veselá, Barbora (Hrsg.): Antologie německé moravské literatury/Anthologie der deutschmährischen Literatur. Univerzita Palackého v Olomouci 2014.

letzte Änderung: 19.02.2020
Foto: Maks Yasinski

Kontakt


Institut für Slavistik
Universität Leipzig
Beethovenstr. 15 (GWZ)
04107 Leipzig

Raum H5 4.07

ctirad.sedlak@uni-leipzig.de

Telefon: +49 341 97 37 461
Telefax: +49 341 97 37 499
E-Mail